دسته بندی رسانه های اجتماعی

0 Comments

دسته¬بندی رسانه¬های اجتماعیاستفاده از رسانه¬های اجتماعی مانند شبکه¬های اجتماعی، سایت¬های اشتراک تصاویر ویدئویی، عرصه جهان‌های مجازی و انجمن¬های آنلاین قرار ملاقات، نمایش¬دهنده صنعتی متنوع و با رشد بسیار سریع است. در این صنعت، به طور نوعی، سایت¬های مختلف در یک زمینه نسبتاً خوب تعریف شده باهم رقابت می‌کنند. در حالیکه این طبقه¬بندی¬ها، کاملاً از هم […]

مفهوم رسانه اجتماعی

0 Comments

مفهوم رسانه اجتماعیاصطلاحی است که «اد بارت» استاد دانشگاه ام¬آی تی در اوایل دهه 1990 مطرح کرد و اشاره به نوعی از رسانه¬های اجتماعی و دانش دارد که از تعامل¬های مبتنی بر رایانه ناشی می¬شود (عبدالهی و همکاران، 1391). به رغم گستردگی تعاریف رسانه اجتماعی، نقطه تمرکز اغلب آن¬ها بر دو عنصر «اشتراک گذاری» و […]

رویکرد های جوّ سازمانی

0 Comments

رویکرد های جوّ سازمانی ادبیات ناظر بر جو، به اعتقاد دنیسون(1996) ریشه در نظریه میدانی کرت لوین دارد. این نظریه به شکلی تحلیلی فرد را از محیط جدا ساخته و بر این اصل استوار است که افراد، عواملی اجتماعی‌اند، بعدها ادراک افراد بیش از ویژگیهای سازمانی مورد توجه قرار گرفتند به اعتقاد وی سه رویکرد […]

مفهموم جوّ سازمانی

0 Comments

جوّ سازمانیماهیت محیط‌های اجتماعی کار در سازمان‌ها، از موضوع‌های مورد توجه علوم رفتاری و اجتماعی است. مطالعه زمینه‌های اجتماعی رفتار انسان، در دهه‌های 1920 و 1940، با تحقیقات «کرت لوین» آغاز شد. لوین معتقد بود که رفتار انسان تابع عامل شخصیت یا نیازهای فرد یا نیروهای روانی و اجتماعی محیط فرد است. از این رو […]

راهنمای خرید دستگاه حضور و غیاب

0 Comments

استفاده از دستگاه حضور غیاب یا ساعت حضور غیاب در سال های اخیر رشد زیادی داشته است و به طور چشمگیری روش های حسابداری را ساده تر کرده است. امروزه دستگاه های حضور غیاب به طور گسترده ای توسط شرکت های تجاری در زمینه های مختلف و در هر اندازه استفاده می شوند که ردیابی […]

فرهنگ، افسردگی، کودک، وشخصیت، روان

0 Comments

مردم شناس آمریکایی می گوید :فرهنگ همان روان شناسی فرد است که با بُعد زمان بر روی پرده سینما منعکس می شود یا به بیان دیگر هواهوی فرهنگی نموداری است از شخصیت مردمی که به آن فرهنگ تعلق دارند . بندیکت معتقد بود که تفاوت فرهنگها دردرجه اول نتیجه نیاز انسان به انتخاب بعضی از […]

روان، واتسون، فروید، وونت، هشیار

0 Comments

پر مصرفی که به فهرست صفت معروف است 300صفت را برای توصیف شخصیت ارائه می دهند . افرادی که این آزمون را انجام می دهند صفاتی را انتخاب میکنند که آ»ها را بهتر توصیف می کنند . (گوف وهیلبرون،1983)نه ،ما از شما می خواهیم تمام 300صفت را مرور کنید فقط 30صفت که فهرست شده اند […]

روان، پرداز، بادوام، پردازی، اطلاعاتی

0 Comments

صحبت می کنیم ؟آیا شخصیت تنهابه نقابیکه بر چهره می زنیم ونقشی که بازی می کنیم اشاره دارد ؟قطعاًهنگامی که از شخصیت سخن می گوییم به چیزی بیش از آن اشاره داریم . منظور ما به حساب آوردن ویژگیهای متعدد فرد ،کلیت یا مجموعه خصوصیات گوناگون است که از صفات جسمانی سطحی فراتر می روند […]

کودک، نهاد، «من، فروید، »را

0 Comments

آنها می گویند . کودکی که در آغاز سخن گفتن به جای این که بگوید «من شیر می خواهم »می گوید :«نی نی شیر می خواد »این نقص کلامی او دلیل روشنی است بر این که کودک آگاهی از خود واز نام واز وجود خود ندارد وآنها را از دیگران می‌آموزد ؛یعنی کودک خود را […]

فرهنگ، کودک، زنان، ،در، انتزاعی

0 Comments

ن وزن،اندازه،سرعت،علت ومعلول را درک نمی کند .توانایهای آشکار کودک در این مرحله اغواکننده وکاه خطر ناک است .مثلا مربی کودک به او می گوید همین جا بایست ،تکان نخور.مبادابه خیابان بروی سپس برای اطمینان خاطر ممکن است از او بپرسند :قرارشد چه کار کنی وکودک موضوع را توضیح دهد ،در این جا چنین به […]