( Mallik, 1996) در مقاله ای با عنوان آسایش حرارتی و طراحی ساختمان در آب و هوای گرمسیری در زمینه مسکن بنگلادش نشان داد که طراحی ساختمان در مناطق شهری با افزایش محبوبیت ساختمان های چند طبقه همراه بوده است که در انتخاب آن ضخامت دیوار و قرار گرفتن در معرض تابش سهم قابل توجهی را در آسایش محیط دارند. مورکمی (Murkami , 2006 ) طراحی اقلیمی فضای باز بر اساس مدل CFD را مورد بررسی قرار داد در تمام روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل در این مقاله CFD عددی است که قادر به ارائه یک ارزیابی کامل از شرایط آب و هوایی در فضای باز است. کلارک و همکاران (Clarke et all , 2009) در رابطه با اقلیم معماری با محوریت کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای مطالعه‌ای را انجام داده‌اند. همچنین گپتا و کالنکار (Gupta & Kaleqankar, 2010) جهت بهره گیری از انرژی خورشیدی برای رسیدن درجه حرارت ساختمان به درجه حرارت آسایش در هند کاری را ارائه دادند و تأکید کرده‌اند که این بهره گیری از شکل، جهت گیری و انتخاب مواد ساخت و ساز تأثیر می‌پذیرد. در کشور ما نیز با توجه به کاهش ذخایر پایان پذیر نفت، آلودگی شهرها و صدمات جبران ناپذیر سوختهای فسیلی به محیط زیست توجه به اقلیم و طراحی اقلیمی از نیمه دوم دهه ?۳?? ه .ش مجددا مورد توجه واقع گردید. از اولین کارهای انجام شده در این زمینه می توان به کار تحقیقاتی عدل ?۳?۹ اشاره نمود وی با ایجاد تغیراتی در آستانه های حرارتی موجود در روش کوپن، شرایط اقلیمی شهرهای ایران را ارزیابی نمود و برای اولین بار نقشه بیوکلیماتیک ایران را ارائه نمود. ریاضی ?۳?۶ با استفاده از اطلاعات اقلیمی ?۳ ایستگاه سینوپتیک کشور نقشه تقسیمات اقلیمی را در رابطه با کارهای ساختمانی براساس شاخص اولگی تهیه نمود متاسفانه چون نقش عناصر ساختمانی در کنترل شرایط حرارتی فضاهای داخلی در پیشنهاد الگی (Olgy) مشخص نیست کار جمشید ریاضی نتوانسته مورد توجه کامل قرار گیرد. کاویانی (?۳۷۲) با استفاده از داده های هواشناسی ?۸ ایستگاه سینوپتیکی به بررسی و تهیه نقشه زیست اقلیم انسانی ایران براساس شاخص ترجونگ پرداخته و بیوکلیمای ایران را در ماه ژانویه به ?۲ تیپ بیوکلیمایی و در ماه ژوئیه به ?۹ نوع بیوکلیما تقسیم نموده است. موحدی و مصیبی (?۳۷?) طول روزهای موجود در محدوده آسایش خارج از محدوده آسایش استان چهار محال و بختیاری را محاسبه و چگونگی افزایش محدوده آسایش با استفاده از مصالح مناسب را توضیح داده است. رازجویان (?۳۷۶) هم در کتاب آسایش به وسیله معماری همساز با اقلیم دستورالعمل های مناسبی برای استفاده بهینه از پتانسیل های اقلیمی ارائه نموده است. عساکره و موحدی (?۳۷۶) براساس آمار ۲? ساله ایستگاههای هواشناسی شهرهای مختلف خوزستان دمای موثر جهت طراحی اقلیمی در مناطق شمالی و جنوبی خوزستان را محاسبه کرده اند. در ارتباط با بهره گیری خاصیت گرمایی مصالح در رابطه با شرایط آسایش، داوری و نصرآبادی (?۳۸?) با استفاده از اطلاعات هواشناسی نقشه های پهنه بندی زیست اقلیمی را به ترتیب برای دو استان آذربایجان وکردستان تهیه کرده اند. حیدری (?۳۸۸) در مورد آسایش حرارتی شهر تهران تحقیقی انجام داده است و یاد آوری می شود کاربست نتایج تحقیق منجر به ?? % صرفه جویی مصرف انرژی بخش ساختمان می شود. همچنین به پایان نامه های رضا داوری (?۳۸?) تهیه نقشه های پهنه بندی زیست اقلیمی و کاربرد آن در سکونتگاههای شهری نمونه موردی استان آذربایجان غربی. جمال نجفی (?۳۸?) بررسی و تحلیل شرایط آب و هوای کرمانشاه با تاکید بر همسازی الگوی مدارس. زهرا پور خادم نمین (?۳۸?) نقش اقلیم در شکل گیری و تحول بنا های مسکونی (اداری – تجاری) شهر اردبیل. تقدیری (?۳۸۳) درباره میزان تبعیت الگوی معماری در استقرار واحدهای مسکونی شهر تربت حیدریه از شرایط اقلیمی. سید مصطفی غیاثی (?۳۸۳) درباره مقایسه الگوی معماری قدیم و جدید از شرایط اقلیمی شهر کاشمر. سعادت ( ?۳۸۶) درباره اقلیم معماری شهر کوهدشت می توان اشاره کرد. امین عسکر نژاد (?۳۸۷) درباره معماری همساز با اقلیم، و نسرین حیدری (?۳۸۷) درباره اقلیم و معماری شهر دزفول را اشاره کرد. هیوا سلکی (?۳۸۸) اقلیم معماری شهر سقز. اعطم کشاورز (?۳۸۹) میزان انطباق الگوی مسکن جدید و قدیم شهر شیراز با شرایط اقلیمی. و نیز می توان به مقالات طاهباز (?۳۸۸) در مورد تحلیل آمار هواشناسی برای طراحی معماری همساز با اقلیم مطالعه‌ای انجام داده است و متذکر شده است که شناسایی وضعیت اقلیمی یک محل و تحلیل نیازهای اقلیمی از نظر آسایش انسان و کاربرد مصالح ساختمانی یکی از مقدمات طراحی همساز با اقلیم است. صفایی پور و همکاران (?۳۸۹) درباره بررسی تاثیر عناصر اقلیمی در معماری شهر لالی. شمس و همکاران (?۳۸۹) بررسی معماری سنتی همساز با اقلیم سرد شهر سنندج. حسین آبادی و همکاران (?۳۹?) طراحی اقلیمی ساختمان های مسکونی با تاکید بر حهت گیری ساختمان و عمق سایبان در شهر سبزوار اشاره کرد.

?-?- مقدمه
علم مطالعه و ارزیابی تاثیرات هوا و اقلیم بر روی موجودات زنده اعم از گیاهی و جانوری را بیوکلیماتولوژی یا زیست اقلیم می نامند (کاویانی، ?۳۷?) بنابراین هوا و اقلیم بنابر تاثیراتی که بر روی گیاه، حیوان و انسان بر جای می گذارند، زمینه ایجاد علوم مستقلی شده اند که اقلیم شناسی انسانی از جمله این علوم می باشد. بسیاری از حالات، فعالیت ها، رفتار، آسایش و عدم آسایش فیزیکی انسان به وسیله هوا و اقلیم کنترل می ش
و
د. شرایط آسایش به مجموعه شرایطی اطلاق می شود که از نظر حرارتی حداقل برای ۸?% از افراد مناسب باشد یا به عبارتی انسان تحت آن شرایط نه احساس سرما و نه احساس گرما کند که حالت خنثی بودن حرارتی تعبیر دیگر آن است (دانلد واتسون، ?۳۷۲) تحت چنین شرایطی است که ارگانیسم انسانی می تواند بیلان حرارتی خود را در بهترین شکل موجود حفظ نماید بدون اینکه دچار کمبود یا مازاد انرژی شود در شکل گیری شرایط آسایش انسان چهار عنصر اقلیمی دما، رطوبت، باد و تابش نقش حیاتی داشته و در بین این عناصر آب و هوایی دما و رطوبت تاثیر بیشتری در سلامتی و راحتی انسان ایفا می کنند و به این دلیل بیشتر مدل های سنجش آسایش انسان بر این دو عنصر استوار است (علیجانی، ?۳۷?). در هر صورت ساختمانی که با محیط طبیعی خود هماهنگ یا به اصطلاح همسازی اقلیمی داشته باشد در بسیاری از مناطق کشور می تواند بدون نیاز به مصرف سوخت فسیلی و استفاده از وسایل کنترل مکانیکی، شرایط حرارتی مناسبی را در تمام طول سال به ساکنان خود عرضه نماید.
انسان برای آسایش گرمایی خود به طرق گوناگون به مقابله با محیط می پردازد برای مثال هر کس می داند که در دماهای مختلف چگونه لباس بپوشد، برنامه کار و استراحت خود را چگونه انتخاب کند تا تبادل حرارت بین بدن و محیط اطرافش تنظیم شود. همچنین انسان به تجربه آموخته است که به کمک معماری، فضای اطراف خود را در شرایط گرمایی مناسب ثابت نگه دارد هر چند که در مورد اخیر همیشه موفق نبوده است و گاه سرپناه انسان خود موجب ناراحتی گرمایی می شود نیاز فزاینده جامعه به مسکن باعث شده است که ساختمان سازی در اقلیم های مختلف، توسط معماران ناآشنا بدان اقلیم ها و با مصالح غریبه با سرعتی گیج کننده در جریان باشد.
در طراحی ساخمان و مسائل فنی آن، آسایش حرارتی انسان به موقعیتی اطلاق می شود که انسان از نظر ذهنی و فکری در شرایط آسایش حرارتی قرار دارد بسیاری از محققین خنثی بودن حرارتی را آسایش حرارتی می نامند. در میان عناصر اقلیمی دما و رطوبت در آسایش انسان تاثیر زیادتری داشته و به همین دلیل نیز بیشتر مدل های آسایش براساس این دو عنصر یاد شده می باشند دمای هوا نقش عمده ای در تبادل حرارتی به شکل جابجایی دارد. رطوبت نسبی هوا در تبادل حرارتی به صورت تبخیر موثر است هر چه هوا مرطوب تر باشد نسبت تعادل حرارتی به شکل تبخیر کمتر خواهد بود. در هوای اشباع (رطوبت نسبی ??? دصد) هیچ گونه تبادل حرارتی به شکل تبخیر انجام نمی شود. سرعت جریان هوا تاثیر مستقیمی در تبادل حرارتی به شکل جابجایی و تبخیر دارد. هر چه سرعت جریان هوا بیشتر شود نسبت تبادل حرارتی به شکل جابجایی و تبخیر افزایش می یابد متوسط دمای سطوح دربرگیرنده محیط در تبادلات حرارتی بدن با محیط به شکل تابش اثر خواهد کرد. تحقیقات نشان داده اند که میزان تاثیر دمای تابشی (تشعشی) سطوح در بر گیرنده بر آسایش حرارتی تا دو برابر میزان تاثیر دمای هوا است. چنانچه بدن در مجاورت سطوح سرد قرار گیرد مقدار قابل توجهی از حرارت خود را به این سطوح ساطع می نماید این اتلاف حرارت بدن احساس سرما را به دنبال خواهد داشت. همچنین در صورتی که بدن با سطوح گرمتر مواجه شود حرارت کسب نموده و موجب احساس گرما خواهد شد. از نظر علمی بر اصطلاحات گرما یا سرما نمی توان درجه حرارت معینی قائل شد زیرا این مفاهیم ناشی از احساس طبیعی انسان در رابطه با شرایط فیزیولوژیکی وی می باشد و در شرایط غالب آب و هوایی مناطق مختلف متغییر می باشد و معمولا در مناطق سردسیر دماهای پایین تر در مناطق گرمسیر دماهای بالاتر ترجیح داده می شود بر این اساس در کشورهای مختلف محدوده های متنوعی را برای آسایش حرارتی پیشنهاد کرده اند.
جدول (۲- ?) محدوده حرارتی و رطوبتی پیشنهادی در جدول مزبور از ? درجه و رطوبت نسبی از صفر تا ??? درصد را دربر می گیرد. محدوده دمایی در اغلب موارد بین ?۹ تا ۲۷ درجه سانتی گراد است. (حریری و فیاض، ?۳۸?)

جدول (۲-?) محدوده های آسایش حراتی، ماخذ (حریری و فیض، ?۳۸?)۱
ردیف
مرجع
دما (c )
رطوبت ( % )
سرعت جریان هوا ( Msee )
سایر
?
ورنون (انگلیس)
?۹ تابستان ۷٫?۶ زمستان

۲?%

۲
بدفورد (انگلیس)
?? – ?۳۳
مارکام
?.?? – ?.??
۷? – ??

هنگام ظهر
?
بروکس ( نگلیس)
?? – ?.???
P4.S.R (انگلیس)
?? – ?۷دمای خشک ۳۶ – ?۶ دمای مرطوب

?.۲ – ?%
لباس کار یا لباس زیر
۶
H.S.I (آمریکا)
?۹ – ۲?

? – ۲?%
فشار بخار ?? – ۳ mmgh
7
I.T.S
?? – 2?

?.3 – ?%
فشار بخار ?? – ?? mmgh
8
دمای منتج (فرانسه)
?? – ۲? دمای خشک ۳۶ – ?۶ دمای مرطوب

۳ – ?

۹
دمای موثر (آمریکا)
?.?? – ?۷


در حالت استراحت
??
یالگو – در نیکر (آمریکا)
?? – ?۹


با لباس کار معمولی حالت استراحت
??
اولگی (آمریکا)
۷٫?۷- ??
۶? – ۳?

کار سبک ، کت و شلوار معمولی

فانگر (دانمارک)
?? – ??
??? – ?
?.? – ?%
برای انواع فعالیت ها و پوشش ها

استاندارد ایالات متحده آمریکا
۶٫??- ?.??
۸? – ??
??% – ??%
لباس معمولی ، کار اداری نشسته
??
استاندارد آلمان
?۶ – ??
۶? – ۳?


??
استاندارد فرانسه

استاندارد انگلستان
?۷- ?.??
??

PMV- ? و +?

استاندارد اتریش
??


اتاق اداری

امروزه مطالعات زیست اقلیمی در رابطه با درجه آسایش یا عدم آسایش در مناطق مختلف به عنوان پایه و اساس بسیاری از ب
رنامه ریزی های عمرانی به ویژه مسائل شهری و سکونتگاهی قرار گرفته که نتایج حاصل از اینگونه مطالعات در اسکان بشر در محیط های جدید و توسعه سکونتگاههای موجود بسیار موثر می باشد. طی مطالعات انجام گرفته شاخص های بیوکلیمای گوناگونی تدوین گردیده است که براساس آنها می توان شرایط آسایش انسان را تامین کرد. با توجه به اینکه فعالیت روزمره انسان معمولا در دو نوع فضای خارجی و داخلی صورت می گیرد. بدیهی است که در ایجاد محیطی سالم و مناسب برای فعالیت انسان تامین نیازهای حرارتی انسان در هر دو نوع فضای یاد شده ضروری است. لذا در ذیل به بررسی و معرفی معیارهای تامین آسایش در داخل و خارج ساختمان می پردازیم.
?-?- شاخص های آسایش خارج بنا (بیوکلیمای انسانی)
منظور از فضای آزاد یا خارجی فضایی است که به طور مستقیم با شرایط و عناصر آب و هوایی ارتباط دارد در چنین فضایی عناصر مختلف اقلیمی از قبیل تابش آفتاب، دمای هوا، جریان هوا و رطوبت به طور مستقیم بر انسان تاثیر می گذارند و تنها عامل جدا کننده بدن انسان از شرایط محیطی، نوع لباس و میزان فعالیت او می- باشد. (پور خادم نمین، ?۳۸۲) بیوکلیمای انسانی در واقع شرایط اقلیمی محیط را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و شرایط آسایش انسانی را در فضای آزاد از جهت مطلوب یا نامطلوب بودن آن مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق به منظور بررسی وضعیت حرارتی آزاد از نظر آسایش انسان و تعیین تاثیر هر یک از عناصر اقلیمی در شرایط حرارتی فضاهای باز از روشهای پن واردن و الگی استفاده شده که در ذیل به معرفی آنها می- پردازیم.
?-?-?-شاخص پن واردن۲
معیار راحتی بافت رابطه آسایش انسان را با دو گروه از عوامل:
الف: عوامل جوی چون باد، دما و تابش
ب: عوامل انسانی چون پوشاک و گرمای متابولیستی حاصل از قدم زدن (رفتار غالب انسان در محیط بیرون) را مطالعه کرده است که نتیجه به صورت نموداری ارائه می شود. یک دسته نمودارها، وضعیت آسایش انسان را در سایه و دسته دیگر شرایط آسایش انسان را در آفتاب به ازاء فاکتورهای زیر نمایش می دهند.
الف) لباس های تابستانی، پاییزی، بهاری و زمستانی
ب) دمای خشک هوا (محور قائم)
ج) سرعت جست باد موجود در بافت (محور افقی)
در معیار پن واردن سرعت جست باد ( V درجه) به جای سرعت متوسط باد (V) ملاک قرار می گیرد، زیرا یه استناد تحقیقات کافی مردم در کوچه و خیابان، به خصوص در گذرگاههای باریک، غالبا نسبت به توفندگی و تلاطم هوا یعنی سرعت و جهت ناگهانی آن که از خصوصیات جست است برعکس عکس العمل نشان می دهند، سرعت جست از طریق رابطه زیر محاسبه می شود.
VG = ?.3?VG
VG = سرعت جست در ارتفاع گرادیان بر حسب متر بر ثانیه.
VG = سرعت متوسط در ارتفاع گرادیان بر حسب متر بر ثانیه.
?-?-?-شاخص الگی
ویکتور الگی حدود آسایش انسان را در رابطه با تغییرات دو عنصر آب و هوایی (دمای خشک هوا و رطوبت نسبی) مورد بررسی قرار داده و جدول بیوکلیماتیک را ترسیم نموده است. منطقه آسایش انسان در جدول بیوکلیماتیک وی، با فرض ساکن بودن هوا، عدم وجود تابش، پوشش لباس عادی داخل منزل و آرام بودن فعالیت انسان پیشنهاد شده است. الگی بعدها با استفاده از یکسری خطوط دیگر نشان داد که چگونه این منطقه آسایش با استفاده از خاصیت برودت زایی باد به طرف بالا و خاصیت گرمازایی آفتاب به طرف پایین قابل گسترش است (نمودار ? – ?). لذا با

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *