مزایایCRM

0 Comments

مزایایCRM   اقتصاد امروزی و رقابت شدید در دنیای تجارت، که باعث تبدیل مشتری به عنوان سرمایه‌ای حیاتی برایشرکت‌ها شده است، لزوم توجه هر چه بیشتر به یافتن، حفظ و تداوم ارتباط با مشتریان را نشان  می‌دهد. حفظ بیشتر مشتری، از افزایش سهم بازار و یا کاهش هزینه‌ها، منفعت بیشتری دارد(Tsaukatos and Rand, 2001). افزایش […]

عوامل تسهیل کننده سلامت نظام اداری

0 Comments

عوامل تسهیل کننده سلامت نظام اداری دیدگاههای مطرح شده در این زمینه عمدتاً در ارتباط با عوامل تهدید کننده قابل بررسی و جمع بندی می باشد و بطورکلی اقداماتی پیشنهاد شده که نارسایی ها و علل فوق را بر طرف نماید . که می توان بشرح ذیل طبقه بندی کرد : قوانین و مقررات شامل: […]

مفهوم جدید خدمت به مشتری

0 Comments

مفهوم جدید خدمت به مشتری مفهوم خدمت به مشتری شامل تغییراتی گسسته است و دیگر بخش کوچکی در ساختمان مرکزی شرکت به ارائه خدمت اختصاص ندارد. اندیشمندان برای این باورند که شرکت‌ها و سازمان‌ها باید به عوامل غیر محسوس و غیر ملموس یعنی خدمات به‌اندازه کالاها و عوامل محسوس و حتی بیش از آن‌ها توجه […]

ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی

0 Comments

ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی به طور کلی یکی از مهم ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه و جهان سوم، تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اولیه است که آثاری منفی در ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی برجای گذاشته است . از آنجایی که بخش بزرگی از درآمدهای […]

مذاکره برا ی حل تعارض -ارتباطات و مذاکره

0 Comments

ارتباطات و مذاکره  مطالب بیشتر در سایت : ahmadansari.com بدون برقراری ارتباط مذاکره ای وجود ندارد ” مذاکره عبارتست از جریان مداوم رفت و برگشت ارتباطات به منظور رسیدن به یک تصمیم مشترک ” ( فیشر و یوری ، ترجمه حیدری ، 1383، 61 ) وقتی مذاکرات بین فرهنگهای گوناگون انجام میشود ، این فرایند تحت […]

مولفه‌های اصلی و عوامل تشکیل دهنده هوش عاطفی

0 Comments

مولفه‌های اصلی و عوامل تشکیل دهنده هوش عاطفی بار-آن[1] (1985) به دنبال دو دهه پژوهش درباره هوش عاطفی 15 خرده مقیاس زیر را مورد توجه قرار می‌دهد: الف) مولفه‌های درون فردی[2]: توانایی‌های شخص را در آگاهی از هیجان‌ها و کنترل آنها مشخص می‌کند. خودآگاهی عاطفی (هیجانی)[3]: میزان آگاهی فرد از احساسات خویش و درک و […]

اهداف مدیریت تحول

0 Comments

اهداف مدیریت تحول: هر نوع حرکت و اقدامی به سوی تحول معمولا از نظر هدف شناختی قابل تجزیه و تحلیل بوده و    __________________________________________ Gary Hamel -1 مقاصد مشخصی را به شرح زیر دنبال می کند: دستیابی به بالاترین اثربخشی ممکن در شرایط کنونی سازمان و در هریک از مراحل بعدی، ایجاد فضا و زمینه مناسب […]

ابعاد فرسودگی شغلی

0 Comments

ابعاد فرسودگی شغلی فرسودگی شغلی، سندرمی روان شناختی، مشتمل بر خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و عدم احساس کفایت شخصی می باشد. این سندروم در شاغلینی که زمان زیادی را در ارتباط نزدیک با سایر مردم می گذرانند به وجود می آید. این پدیده زمینه ساز بیماری های فیزیکی و عاطفی است و کارکنانی که از […]

تعریف انحراف کاری

0 Comments

    تعریف انحراف کاری رفتارهای انحرافی محیط کار به رفتارهایی اطلاق می شود که به گونه ای عمدی توسط اعضای سازمان انجام می گیرند و با اهداف و علائق سازمان در تضادند. فعالیت های ضد تولید در محیط کار می توانند شامل رفتارهایی با شدت کم، مانند شایعه پراکنی و استفاده نامناسب از اینترنت تا […]

آموزش ضمن خدمت کارکنان

0 Comments

آموزش ضمن خدمت کارکنان در جهان امروز تکنولوژی با سرعتی غیر قابل تصور در حال دگرگونی و پیشرفت است ،جوامعی که به این تغییرات توجهی ندارند، دیری نخواهد پایید که خود را بیگانه با آنچه در جامعه جهانی اتفاق می افتد، می یابند . سازمان ها قبل از هرچیز نیازمند نیروی انسانی متناسب با این […]